Get Adobe Flash player

Zapraszamy do naszych placówek! Stowarzyszenie Szansa prowadzi Liceum Ogólnokształcące, Technikum Leśne, Licea dla Dorosłych oraz Policealne Szkoły dla Dorosłych i Policealne Szkoły dla Młodzieży – wliczane w tok studiów wyższych. Absolwenci naszych Szkół Policealnych mogą zdobyć tytuł licencjata, a następnie magistra. Po ukończeniu szkoły, przyjmowani są na III rok studiów licencjackich, a następnie na dwuletnie studia magisterskie (po zaliczeniu egzaminów uzupełniających). Nauka odbywa się w Lublinie. UWAGA: nie prowadzimy zapisów elektronicznych! Zapisy tylko w sekretariacie Szkół. Chcesz zostać naszym uczniem bądź dowiedzieć się więcej o naszej ofercie - wyślij maila: stowarzyszenieszansa@wp.pl

Rusza nabór na kwalifikujący kurs zawodowy technik leśnik

drabik

Stowarzyszenie Szansa w Lublinie prowadzi zapisy na kwalifikacyjny kurs zawodowy technik leśnik. Po jego ukończeniu uzyskuje się tytuł technika leśnika. Osoby z takim dyplomem są obecnie niezwykle poszukiwane na rynku pracy

Egzamin praktyczny z użytkowania zasobów leśnych

egzamin

Pod koniec stycznia uczniowie klasy IV Technikum Leśnego przystąpili do zawodowego egzaminu praktycznego w lesie na terenie leśnictwa Zemborzyce, gdzie wcześniej w drzewostanie sosnowym zostały założone powierzchnie próbne o wielkości kilku arów

Nasi uczniowie na zajęciach w terenie

zakonczenie

W grudniu nasi uczniowie z Technikum Leśnego uczestniczyli w zajęciach pozaszkolnych na terenie Nadleśnictwa Świdnik i Nadleśnictwa Lubartów. Udali się też do Kozubszczyzny, gdzie jeden z uczniów klasy II planuje otworzyć ośrodek rehabilitacji bocianów białych

"Wieczór Niepodległościowy" Nasi uczniowie w TVP3 Lublin

zakonczenie

Uczniowie Szkół Stowarzyszenia "Szansa" wzięli udział w Wieczorze Niepodległościowym, zorganizowanym w TVP3 Lublin

Pomagaliśmy w inwentaryzacji dzików

zakonczenie

Pod koniec października na terenie Nadleśnictwa Lubartów odbyła się ogólnopolska inwentaryzacja dzików. Wzięli w niej udział uczniowie jedynego w regionie niepublicznego Technikum Leśnego

Uczniowie uczcili Rok Sienkiewiczowski

zakonczenie

Uczniowie Szkół Stowarzyszenia "Szansa" - Technikum Leśnego i Liceum Ogólnokształcącego - uczcili Rok Sienkiewiczowski, czytając przez dwa dni, w jednym z centrów handlowych w Lublinie, powieść "Potop"

Ruszył dodatkowy nabór do naszych szkół!

zakonczenie

Trwa dodatkowa rekrutacja do szkół Stowarzyszenia "Szansa" w Lublinie i w regionie. Prowadzimy Liceum Ogólnokształcące - dzienne i zaoczne, Technikum Leśne, Policealne Szkoły dla młodzieży i dorosłych. Osoby z określonym kryterium dochodowym mogą ubiegać się o samorządową dotację.