Get Adobe Flash player

Jesteś tutaj

Strona główna » O nas

Nasi prymusi


Nasi uczniowie osiągają doskonałe wyniki w nauce i dzięki temu otrzymują stypendium Prezesa Rady Ministrów. Angażują się nie tylko w życie szkoły, ale podejmują również inne działania społeczne i kulturalne - są m.in. delegatami do Młodzieżowej Rady Miasta.Stypendyści Prezesa Rady Ministrów:


Piotr Wasil

Piotr Wasil


stypendysta Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2014/2015 za działalność edukacyjną i społeczną oraz aktywność w różnych szczeblach działalności w roku szkolnym 2013/2014


Kamila Zielińska

Kamila Zielińska


stypendystka Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2013/2014 za wyniki w nauce i działalność społeczną w roku szkolnym 2012/2013

Delegaci do Młodzieżowej Rady Miasta:


Dzięki działalności delegatów aktywnie uczestniczymy w działalności i pracy Rady Miasta Lublin. Na szkolnych apelach delegat informuje o aktualnych wydarzeniach i podejmowanych działaniach w Radzie Miasta


Michał Góra

Michał Góra


delegat do Młodzieżowej Rady Miasta w roku szkolnym 2014/2015


Piotr Skałecki

Piotr Skałecki


delegat do Młodzieżowej Rady Miasta w roku szkolnym 2013/2014


Mateusz Gozdek

Mateusz Gozdek


delegat do Młodzieżowej Rady Miasta w roku szkolnym 2012/2013
Nasi prymusi:


Konrad Gliwka

Konrad Gliwka


Szkoła Policealna - I rok, średnia ocen - 5,2


Marcin Mędrala

Marcin Mędrala


Szkoła Policealna - II rok, średnia ocen - 5,2Kamila Zielińska

Kamila Zielińska


Technikum Leśne - III klasa, średnia ocen - 5,2Karolina Zajutrek

szansa


Liceum Ogólnokształcące - I klasa, średnia ocen - 5,3

Zwycięzcy szkolnych olimpiad:


Zwycięzcy olimpiad z leśnictwa. Delegaci na olimpiadę SGGW w Warszawie


• Kamila Zielińska


• Michał Łukasik


• Piotr Wasil