Get Adobe Flash player

Jesteś tutaj

Strona główna » Rekrutacja

Wymagane dokumenty


Wymagane dokumenty


• świadectwo ukończenia szkoły niższego stopnia
• zdjęcie (3 sztuki)

Nabór do naszych szkół prowadzimy przez cały rok!


Absolwenci naszych Szkół Policealnych mogą zdobyć tytuł licencjata, a następnie magistra. Po ukończeniu szkoły, przyjmowani są na III rok studiów licencjackich, a następnie na dwuletnie studia magisterskie (po zaliczeniu egzaminów uzupełniających). Nauka odbywa się w Lublinie.


Szczegółowe informacje i pozostałe formularze można uzyskać w sekretariacie Stowarzyszenia Szansa:

szansa


Stowarzyszenie Szansa
ul. Kapucyńska 1A
20-009 Lublin


tel. 81 532 21 28
608 495 366


Wyślij wiadomość