Get Adobe Flash player

Jesteś tutaj

Strona główna

Nasi uczniowie na zajęciach w terenie

zakonczenie

W grudniu nasi uczniowie z Technikum Leśnego uczestniczyli w zajęciach pozaszkolnych na terenie Nadleśnictwa Świdnik i Nadleśnictwa Lubartów. Udali się też do Kozubszczyzny, gdzie jeden z uczniów klasy II planuje otworzyć ośrodek rehabilitacji bocianów białych.

Zajęcia uczniów klasy IV Technikum Leśnego w lasach Nadleśnictwa Świdnik.


targi

targi

Uczniowie wykonywali wzrokową taksację drzewostanu, a następnie porównywali ją z opisem taksacyjnym drzewostanu.

targi

targi

Dokonywali także samodzielnych pomiarów pierśnicy drzew (średnica pnia na wysokości 1,3m) oraz ich wysokości przy pomocy wysokościomierza. Wyniki zapisywali w raptularzach terenowych, a następnie opracowywali w pracowni szkolnej.

Zajęcia uczniów klasy II i III Technikum Leśnego w lasach Nadleśnictwie Lubartów.


targi

Zajęcia praktyczne odbyły się na ścieżce edukacyjnej "Kopanina" Nadleśnictwa Lubartów. Polegały na opisie obiektów edukacyjnych - m. in. tablic informacyjnych - i samodzielnej ocenie ich przydatności w edukacji przyrodniczo-leśnej.

Zajęcia uczniów klasy II i III Technikum Leśnego w Kozubszczyźnie.


targi

targi

Zajęcia odbyły się na terenie miejscowości Kozubszczyzna, gdzie jeden z uczniów klasy II planuje otworzyć ośrodek rehabilitacji bocianów białych. Zapoznaliśmy się z wymaganiami środowiskowymi i biologią tych ptaków oraz mieliśmy okazję obejrzeć z bliska jednego z nich.

targi

targi

targi

Autor: Mariusz Puchała