Get Adobe Flash player

Jesteś tutaj

Strona główna

Rusza nabór na kwalifikujący kurs zawodowy technik leśnik

drabik

Stowarzyszenie Szansa w Lublinie prowadzi zapisy na kwalifikacyjny kurs zawodowy technik leśnik. Adresowany jest do pracowników resortu leśnictwa, przemysłu drzewnego i wszystkich, chcących zdobyć dodatkowe kwalifikacje.

Po ukończeniu kursu uzyskuje się tytuł technika leśnika. Osoby z takim dyplomem są obecnie niezwykle poszukiwane na rynku pracy. Zajęcia rozpoczną się 15 maja. Liczba miejsc jest ograniczona.

Szkoła prowadzi nabór na kwalifikacyjny kurs zawodowy - kwalifikacje R 13- zagospodarowanie i ochrona zasobów leśnych oraz kwalifikacje R 14 – urządzanie i użytkowanie zasobów leśnych.

Osoby, mając zdane obydwa egzaminy kwalifikacyjne - R13, R14 - oraz ukończoną szkołę ponadgimnazjalną (liceum, technikum) otrzymują tytuł technika leśnika. Po zakończeniu kursu można przystąpić do egzaminu państwowego.

Osoba posiadająca tytuł technika leśnika, może podjąć pracę w:

- nadleśnictwach oraz innych jednostkach Lasów Państwowych,

- Parkach Narodowych, p. krajobrazowych,

- jednostkach zajmującą się gospodarkę leśną,

- jednostkach samorządowych na stanowiskach związanych z leśnictwem,

- w Zakładach Usług Leśnych.


Ukończenie kursu kwalifikacyjnego przygotowuje absolwenta do:

- organizowania i nadzorowania prac związanych z hodowlą i ochroną lasu,

- prowadzenia prac pomiarowych i urządzeniowych w drzewostanach,

- organizowania i prowadzenia prac związanych z pozyskaniem surowca drzewnego.

Wszelkie szczegóły zostaną przedstawione na spotkaniu organizacyjnym. Jego termin zostanie podany później.


Kwalifikacyjny kurs zawodowy technik leśnik

Zgłoszenie na kwalifikacyjny kurs zawodowy technik leśnik (doc)

Zapisy w siedzibie Szkół Stowarzyszenia Szansa. Liczba miejsc jest ograniczona.


Szczegółowe informacje pod tel. 81 532 21 28, 608 495 366

Wykorzystaj swoją szansę! Inwestuj w swoją przyszłość. Przyjdź do szkół Stowarzyszenia Szansa!