Get Adobe Flash player

Jesteś tutaj

Strona główna

Dwa nowe kierunki w placówce w Biłgoraju

zakonczenie

Analizując strukturę gospodarczą powiatu biłgorajskiego, gdzie istnieje bardzo dużo małych zakładów, placówek rzemieślniczych i sieci sklepów, postanowiliśmy od roku 2017/2018 utworzyć przy szkołach ONZ dwie specjalności szkół policealnych: technik bhp (okres nauki wynosi 3 semestry) oraz technik ochrony fizycznej osób i mienia (okres nauki wynosi 4 semestry).

Technik bhp po zdaniu egzaminu państwowego otrzymuje uprawnienia do wstępnego i dalszego szkolenia pracowników. Ponadto może być zatrudniony np. jako inspektor bhp w różnych zakładach pracy, jak i może prowadzić własną firmę. Każdy zakład pracy albo ma własnego inspektora bhp albo zatrudnia na część etatu lub w innej formie.

Technik ochrony fizycznej osób i mienia, po zdaniu egzaminu państwowego otrzymuje licencję pracownika ochrony. Są oni zatrudniani w bankach, pocztach, sieciach handlowych, sądach, itp. W czasie nauki przechodzą przeszkolenie z musztry, strzelania czy samoobrony.

Informacje i zapisy - w sekretariacie szkół lub telefonicznie - Biłgoraj, ul Kościuszki 41/43 (siedziba szkół ONZ), tel. 504 192 544, 84 686 04 42, 608 495 366.


Więcej informacji znajdziesz tutaj