Get Adobe Flash player

Jesteś tutaj

Strona główna

„Wisznice 2018”. Wzięliśmy udział w uroczystościach

getto

25 maja w Wisznicach odbyła się uroczystość z okazji 100-lecia Niepodległości „Wisznice 2018”. Organizatorami były lubelskie uczelnie" Katolicki Uniwersytet Lubelski i prof. dr hab. Marian Żukowski oraz UMCS Lublin i prof. dr hab. Feliks Czyżewski.targi

Na wstępie głos zabrał wójt gminy Wisznice Piotr Dragan. Powitał zaproszonych gości i omówił historię Wisznic (XV-XVIII w. to było miasto Wisznice). Obecnie władze samorządowe w swej działalności próbują odzyskać prawa miejskie. Interesujące wystąpienie miał prof. dr hab. M. Żukowski z KUL. Odnosiło się do spraw ekonomicznych kraju i w odniesieniu do regionu gmin nadbużańskich (Wisznice, Wola Uhruska, Hanna i inne). Ciekawie nawiązał również do współpracy z UE
i wykorzystania funduszy europejskich.

targi

Prelekcję odnośnie działalności spółdzielczej (spółdzielnie mleczarskie i nie tylko) wygłosiła dr Zuba-Ciszewska z UMCS, podając dane statystyczne działalności w/w
i porównując z innymi państwami. Interesujące zagadnienia historyczne związane z Wisznicami oraz Królestwem Polskim wygłosił dr hab. Dariusza Tarasiuk.
Pan prof. dr hab. Feliks Czyżewski, współorganizator konferencji, urodzony i wychowany na tym terenie omówił zagadnienia związane ze współpracą gmin nadbużańskich (Wisznice, Wola Uhruska, Hańsk itp.) Poruszył również zagadnienia związane z jednostkami samorządowymi z Francji, Białorusi, Ukrainy itp.

targi

targi

Takie spotkanie to wspaniała lekcja wiedzy o społeczeństwie i tematyki samorządowej.
Dziękujemy za zaproszenie.