Get Adobe Flash player

Jesteś tutaj

Strona główna

Uczniowie Techniku Leśnego w Woli Uhruskiej

getto

Uczniowie Technikum Leśnego Stowarzyszenia „Szansa” wraz z dyrektorem dr Zenonem Chałasem wzięli udział w sesji kulturoznawczej poświęconej 190. rocznicy urodzin Leona Kunickiego – pisarza i ilustratora urodzonego w 1828 r. w Siedliszczu nad Bugiem.targi

Pisarz współpracował z „Tygodnikiem Ilustrowanym” i „Biblioteką Warszawską”, zamieszczając tam rysunki i teksty, był też autorem kilku powieści podkreślających wyjątkowość nadbużańskiego krajobrazu. Zmarł w 1873 r. w Warszawie, został pochowany w grobowcu rodzinnym w Woli Uhruskiej.

Konferencję poprzedziło uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej Leonowi Kunickiemu na cmentarzu w Uhrusku oraz otwarcie wystawy poświęconej życiu i twórczości Leona Kunickiego, która eksponowana jest w budynku Gimnazjum Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Woli Uhruskiej.

targi

W trakcie obrad można było wysłuchać interesujących wykładów: ks. Adama Krasuskiego o roli ziemian w życiu Podlasia w XIX wieku, Heleny Kochan – Przyroda jako integralna część życia ludu nadbużnego w twórczości Leona Kunickiego, Urszuli Dąbrowskiej ─ Wartości dydaktyczne twórczości Leona Kunickiego oraz prof. dr. hab. Feliksa Czyżewskiego ─ Kilka uwag o języku twórczości Leona Kunickiego na przykładzie powieści „Iwanko”. W konferencji wzięli również udział naukowcy z Ukrainy.

targi

Było to ciekawe i pouczające sympozjum, które pokazało jak należy upamiętniać wybitne jednostki wywodzące się z „Małych Ojczyzn”, ponieważ odgrywają one bardzo ważną rolę w poszukiwaniu lokalnej tożsamości.