Get Adobe Flash player

Jesteś tutaj

Strona główna » O nas

Krasnystaw

Szansa logo


Krasnystaw

ul. Okrzei 25

tel. 608 495 366
607 369 895

Sekretariat w roku szkolnym czynny od godz. 8:00 do 16:00, w soboty w godz. 8:00–12:00, w wakacje bez sobót od godz 8:30 do 16:30.

Dyrektor – dr Zenon Chałas
Koordynator – Krystyna Borkowska
Pracownik sekretariatu – Krystyna Radomska


Szczegółowa oferta Szkół Stowarzyszenia Szansa w Krasnymstawie

W latach 2005-2007 z inicjatywy dyrektora szkół Stowarzyszenia „Szansa” w Krasnymstawie zorganizowano kursy eksternistyczne z zakresu liceum ogólnokształcącego, które ukończyło 153 osoby.
Od 2007 do 2013 roku działało natomiast Dwuletnie Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące (świadectwo zdobyło 152 osoby). Jednocześnie w roku szkolnym 2007/08
utworzono 3-letnie Liceum Ogólnokształcące, które działa do chwili obecnej. Ta placówka przyjmuje absolwentów szkół podstawowych (8 klasowych), gimnazjum, szkół zawodowych oraz słuchaczy, którzy z różnych przyczyn przerwali naukę w szkołach średnich i pragną zdobyć średnie wykształcenie, przyjmowani są na różne semestry w zależności od liczby ukończonych klas czy semestrów w innych szkołach.

Zajęcia prowadzone są w czterech salach dydaktycznych z dostępem do internetu; dwie wyposażone są w tablice interaktywne. Zajęcia prowadzone są w systemie
zaocznym w soboty i niedziele - co drugi tydzień. W razie potrzeby, nauczyciele mogą wyjeżdżać do słuchaczy chorych na tzw. indywidualne nauczanie. Szkoła współpracuje
z biblioteką (200 m od szkoły).

Aby zabezpieczyć naszym absolwentom liceum konkretny zawód, potrzebny w gospodarce narodowej, w 2005 r. utworzona została Policealna Szkoła Agroturystyki, kształcąca w zawodzie technik agrobiznesu, którą ukończyło ponad 60 absolwentów. W związku z reformą szkolnictwa, kierunek technik agrobiznesu zastąpił kierunek turystyka wiejska (absolwent otrzymuje również uprawnienia rolnicze). Ukończyło go do tej pory ponad 30 osób.

Ponadto w naszych placówkach słuchacze uczą się na kierunku technik bhp (ponad 30 absolwentów) oraz technik ochrony fizycznej osób i mienia (ponad 40 absolwentów). Absolwenci szkoły policealnej, którzy posiadają maturę, po zaliczeniu brakujących przedmiotów przyjmowani są na trzeci rok licencjatu, a następnie na studia magisterskie Wyższej Szkoły Humanistyczno-Teologicznej w Podkowie Leśnej filia w Lublinie lub Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy punkt konsultacyjny w Lublinie. Absolwenci kończą studia z tytułem mgr turystyki lub mgr zarządzania.

Do tej pory 36 naszych absolwentów ukończyło studia licencjackie a dwudziestu studia magisterskie. Dodatkowo nasi absolwenci mają możliwość ukończenia kursów wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Na prośbę słuchaczy, organizujemy inne kursy dokształcające lub językowe.